Фото-отчет по ссылке http://suhaya-vyazovka.ru/2021/09/8376/